Życie gatunków literackich

 • Określenie związane z przemijaniem i zanikaniem poszczególnych gatunków literackich.
 • Określenie odnosi się też do przedstawiania zmian zachodzących  w obrębie gatunków.
 • Wiąże się z cyklem rozwojowym literatury, okresami historycznymi.
 • Wyodrębnia się pewne elementy życia gatunków:
   • I faza – powstanie gatunku,
   • II faza – pełny jego rozkwit,
   • III faza – zanik gatunku, utrata zdolności oddziaływania na czytelnika.