Brud [synonimy]

  • Kurz.
  • Pył.
  • Śmieć.
  • Nieczystość.
  • Plama.
  • Kleks.
  • Nieporządek.
  • Nieład.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]