Niedołęga [synonimy]

 • Niedorajda.
 • Niedojda.
 • Niezguła.
 • Niezdara.
 • Safanduła.
 • Ofiara.
 • Oferma.
 • Fajtłapa.
 • Flegma.
 • Kapcan.
 • Rura.
 • Lelum polelum.
 • Ciamajda.
 • Ciamcialamcia.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]