Wskazówki do przemawiających

 • Staraj się najpierw dobrze zrozumieć temat przemówienia.
 • Zdaj sobie sprawę z tego, do kogo będziesz mówił i z jakiej okazji.
 • Zgromadź odpowiedni materiał rzeczowy.
 • Ułóż plan przemówienia z podziałem na:
  • wstęp,
  • część zasadnicza,
  • zakończenie.
 • W części zasadniczej staraj się powiązać w logiczną całość kolejne argumenty, trzymając się stale tematu.
 • Dobieraj przekonujące, sugestywne słownictwo.
 • Mow jasno, zwięźle, rzeczowo, kulturalnie.
 • Przemawiając modeluj głos, różnicuj intonację, zmieniaj barwę dźwiękową głosu, stosuj akcenty logiczne i uczuciowe oraz pauzy logiczne i psychologiczne.