Brutale

Drwale zaczęli na rozkaz ministra brutalnie rżnąć Puszczę Białowieską.