Brygida [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się w 1302 roku w bardzo pobożnej rodzinie.
 • Pochodziła ze Szwecji (zamek Sinstad k/Uppsali).
 • Kiedy miała 7 lat objawiła jej sie Matka Boska i założyła jej na głowę tajemniczą koronę.
 • W wieku 10 lat Brygida zobaczyła Chrystusa na krzyżu.
 • Wg legendy Brygida powiedziała wówczas, że chce miłować tylko Chrystusa.
 • Dwa lata później zmarła matka dziewczyny i ojciec oddał ją na wychowanie ciotce.
 • Jako piętnastolatka wydana została za mąż za 3 lata starszego Ulfa Gutmarssona, z którym przeżyła wspólnie blisko 30 lat.
 • Doskonale prowadziła dom, dbała o służbę i organizowała codziennie wspólne modlitwy.
 • Poświęcała się sprawom Kościoła, wspierała hojnie Kościół.
 • Zadbała, by Pismo Święte zostało przełożone na język szwedzki.
 • W 1332 roku mianowano ją ochmistrzynią dworu króla Magnusa II.
 • W 1339 roku zmarł jeden z synów Brygidy, w jego intencji Brygida i Ulf wybrali się na pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella.
 • W drodze po2wrotnej mąż Brygidy, za jej zgodą, wstąpił do klasztoru Cystersów, gdzie zmarł po 5 latach.
 • Brygida też poświęciła się służbie Bogu i wyrzekła wszelkich godności.
 • Jej życie stało się umartwianiem i pokutą.
 • Założyła zakon nazywany brygidkami, odbyła podróż do Ziemi Świętej.
 • Zmarła 23 lipca 1373 roku w Rzymie.
 • W 1391 została kanonizowana.

 • Imię Brygida ma pochodzenie celtyckie, rdzeń brig-/brigo- oznacza szczyt, męstwo.
 • Wg innych źródeł  imię pochodzi od celtyckiej bogini Briganti  i znaczy wysoka, wyniosła.
 • Święta Brygida jest patronką:
  • Szwecji,
  • pielgrzymów,
  • ambasadorów,
  • adwokatów,
  • negocjatorów,
  • panien lekkich obyczajów.
 • Czuwa także nad dobrą śmiercią.
 • Dzień św. Brygidy to 23 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]