Współtowarzysze niedoli

Nauczycielka puszczała płyty, które szły z żołnierzami do boju.