Brzęczeć [synonimy]

  • Brzęczeć.
  • Bzykać.
  • Szczękać.
  • Dźwięczeć.
  • Dzwonić.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]