Brzydal [synonimy]

  • Brzydactwo.
  • Maszkara.
  • Pokraka.
  • Niewydarzeniec.
  • Poczwara.
  • Czupiradło.
  • Potwór.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]