Wskazówki dla protokołujących lekcję, zebranie

 • W czasie lekcji (zebrania) notuj dokładnie przebieg.
 • Uporządkuj notatki i nadaj im formę protokołu zgodną z przyjętym i obowiązującym schematem, uwzględnij wszystkie jego elementy :
  • kolejny numer protokołu,
  • określenie do jakiego spotkania się odnosi (lekcja, zebranie),
  • miejsce , data, godziny rozpoczęcia i zakończenia,
  • liczba uczestników, nazwiska nieobecnych,
  • zaplanowany porządek,
  • odnośniki do poszczególnych punktów relacjonujące przebieg,
  • uchwały i wnioski,
  • podpis protokolanta.
 • Posługuj się stylem prostym, naturalnym, zwięzłym oraz wyrażeniami i zwrotami charakterystycznymi dla protokołu.
 • Przeczytaj uważnie protokół i sprawdź  czy nie pominięto jakieś ważnej kwestii.
 • Sprawdź także pod względem ortografii, interpunkcji, poprawności językowej.