Bracia polscy [arianie]

 • Wyznanie powstało w wyniku rozłamu w 1562 roku w kalwinizmie jako zbór mniejszy.
 • Arian nazywano także antytrynitarzami, ponieważ odrzucali dogmat o Trójcy Świętej.
 • Głosili, że wszyscy ludzie są braćmi.
 • Ich zdaniem nikt nie powinien korzystać z cudzej pracy.
 • Chcieli wspólnego użytkowania dóbr.
 • Sprzeciwiali się poddaństwu chłopów.
 • Potępiali wojny, odmawiali służby wojskowej.
 • Utworzyli gminę ariańską i akademię w Rakowie.
 • Czołowi przywódcy to:
  • Grzegorz Paweł z Brzezin,
  • Marcin Czechowic.