Brzemienna [synonimy]

  • Ciężarna.
  • W poważnym stanie.
  • W odmiennym stanie.
  • W błogosławionym stanie.
  • Przy nadziei.
  • Kotna.
  • Cielna.
  • Szczenna.
  • Źrebna.
  • Płodna.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]