Ślimaki

Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji.