Budowa dzieła filmowego

Film to forma audiowizualna, która ilustruje rzeczywistość w przestrzeni, w upływie czasu, wzbogacona dźwiękiem, rożnymi elementami sztuk, m.in. literaturą,  teatrem, plastyką, muzyką, które wzajemnie na siebie działają, tworząc całość.

  • Przestrzeń filmowa, jest iluzją, składa się z kadrów i planów, bywa zmienna, widzialna, słyszalna, ale też symboliczna.
  • Czas akcji, narracji, ilustruje wydarzenia z perspektywy bohatera, narratora lub projekcji, istnieje możliwość przemienności płaszczyzn czasowych.
  • Kompozycja filmu, to wszystkie zdarzenia, powiązane pewnymi zależnościami, dynamiczna, choć na przestrzeni lat historycznie zmienna.
  • Scena, element kompozycji całego filmu, wyodrębniona udziałem konkretnych osób, jednością miejsca, czasu, akcji, można ją podzielić na kilka ujęć.
  • Ujęcie, akcja ciągła między dwoma cięciami montażowymi, z charakterystycznymi cechami: sposobem kadrowania, kątem i punktem widzenia kamery, długością trwania, liczbą uczestników.
  • Sekwencja, szereg ujęć i scen tworzących samodzielny dramaturgiczno element danego filmu.
  • Dźwięk, pojemność ścieżki dźwiękowej, którą tworzą słowa, szumy, efekty dźwiękowe, muzyka, a także cisza.
  • Montaż filmowy, podstawowy środek wyrazu filmu, ostateczny kształt dzieła filmowego.