Budzić [synonimy]

  • Wyrywać (ze snu).
  • Cucić.
  • Trzeźwić.
  • Przyprowadzać do przytomności.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]