Budzić się [synonimy]

  • Ocknąć się.
  • Rozewrzeć oczy.
  • Przytomnieć.
  • Nie spać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]