Buntować się [synonimy]

  • Burzyć się.
  • Szemrać.
  • Powstawać.
  • Strajkować.
  • Wyłamywać się.
  • Wypowiadać posłuszeństwo.
  • Przystać do powstania.
  • Zalać.
  • Nieść żagiew buntu.
  • Protestować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]