Rodzaje mitów

  • Wyróżnia się cztery rodzaje mitów:
    • kosmogoniczne (o powstaniu świata),
    • teogoniczne (o pochodzeniu bogów),
    • antropogeniczne (o pochodzeniu człowieka-0,
    • genealogiczne (o rodach ludzkich).