Buriackie

Dobry koń ma wielu gospodarzy; dobry człowiek ma wielu przyjaciół.