Buriackie

Dobrym można się stać z własnej woli, pięknym – tylko z urodzenia.