Buriackie

Dom bez psa przypomina głuchego, człowiek bez wykształcenia przypomina ślepego.