Buriackie

Dla sytego nawet tłuszcz jest twardy, dla głodnego nawet rogi są miękkie.