Buriackie

Dla tego, który napił się wódki, każde morze jest po pas, a każda rzeka po kolana.