Burzyć [synonimy]

  • Obalać.
  • Przewracać.
  • Walić.
  • Znosić.
  • Kruszyć.
  • Zrywać.
  • Rozwalać.
  • Niszczyć.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]