By [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
by partykuła przypuszczająca (cząstka tworząca tryb przypuszczający) Poszedłby, gdyby go zaprosili.
spójnik celu Wyciągnęłam mapę, by poznać trasę.