Byle gdzie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
byle gdzie przysłówek Chciał iść byle gdzie.