Byle prędko [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
byle prędko przysłówek Wracaj, byle prędko.