Bym, byście, byśmy [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bym, byście, byśmy partykuła przypuszczająca Zrobiłbym to, gdybyście chcieli, a wy gdybyście pomogły.