Byk [symbolika]

 • Pod postacią byka czczono fenickiego Baala.
 • „Złoty cielec” oznacza bałwochwalstwo.
 • W Biblii byk oznacza dumę i pychę.
 • Stanowi także emblemat cherubina, który objawił się Ezechielowi.
 • Jest też znakiem ewangelisty Łukasza.
 • Byk występuje też przy żłobie w scenach Bożego Narodzenia.
 • Kojarzony jest również z pracowitością, siłą fizyczną, ogromem i ciężarem.
 • Postrzegany jest też jako symbol prostoty, poczciwości i naiwności.
 • Chwycić byka za rogi to zmierzyć się  z problemem, przystąpić do sedna sprawy.

Odniesienia znaleźć można:

 • Księga przypowieści 1,7.
 • Księga Eklezjastyka 6,2.
 • J. Kochanowski, „Pieśń świętojańska o Sobótce”.
 • „Satyra na leniwych chłopów”.
 • W. S. Reymont, „Chłopi”.
 • B. Prus, „Lalka”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.