Postać

  • Jednostkowy podmiot wyposażony w świadomość, zdolność poznawczą.
  • Przyporządkowane są mu czynności, stany zewnętrzne, wewnętrzne, właściwości.
  • Stanowi wytwór autorskiej wyobraźni.
  • Jest bytem fikcyjnym, ale funkcjonującym jak prawdziwy, realny.
  • Ma cechy osoby psychofizycznej.
  • Sposób jego istnienia zależy od środków przekazu fikcji i zamysłu twórcy.