Byle gdzie [synonimy]

  • Gdzie bądź.
  • Gdziekolwiek.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]