Bylejakość

Zawodnicy licytują się na bylejakość (siatkówka mężczyzn).