Języki żywe

  • Języki używane aktualnie przez dane społeczeństwo.
  • Przekazywane są w sposób naturalny przez rodziców dzieciom.
  • Rozwijają się i doskonalą w trakcie przechodzenia z pokolenia na pokolenie.