Języki pozycyjne

  • Języki, w których o funkcji składniowej wyrazu decydują nie końcówki, lecz jego pozycja (położenie, miejsce) w zdaniu.
  • W językach tego typu nie występuje w ogóle zjawisko fleksji, co oznacza że wyrazy nie odmieniają się (nie mają form).

Do  tego typu języków zaliczamy np. języki:

  • angielski,
  • chiński.