Całość [synonimy]

  • Całokształt.
  • Ogół.
  • Zbiór.
  • Zespół.
  • Suma.
  • Wszystko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]