Byt [synonimy]

  • Życie.
  • Istnienie.
  • Dowód.
  • Egzystencja.
  • Obecność.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]