Cały [synonimy]

  • Calutki.
  • Okrągły.
  • Całkowity.
  • pełny.
  • Zupełny.
  • Ogólny.
  • Kompletny.
  • Doszczętny.
  • łączny.
  • Globalny.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]