Cecha [synonimy]

  • Rys.
  • Znamię.
  • Właściwość.
  • Atrybut.
  • Charakter.
  • Piętno.
  • Swoistość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]