Celować [synonimy]

  • Mierzyć.
  • Wstrzeliwać się.
  • Składać.
  • Brać na cel.
  • Strzelać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]