Cenić [synonimy]

  • Zaceniać.
  • Podważać cenę.
  • Nakładać.
  • Zaśpiewać drogo.
  • Wyznaczać ceny.
  • Oceniać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]