Cechy franciszkanizmu

  • Afirmacja  (pochwała) życia, harmonii i dobra.
  • Pokora.
  • Pochwała prostoty i ubóstwa.
  • Akceptacja cierpienia.
  • Miłość do przyrody.
  • Radość.
  • Wyzbycie się pragnień materialnych.