Warchoł

  • Pojęcie  używane dziś na określenie kogoś chamskiego, niezdyscyplinowanego, któremu brakuje kultury osobistej.
  • Dawnie słowo używane  w odniesieniu do polskiej szlachty.