Cechy klasycyzmu [na przestrzeni wieków]

 • Dążenie do harmonii.
 • Czerpanie z tradycji, zwłaszcza śródziemnomorskiej.
 • Sięganie po symbolikę chrześcijańską.
 • Rytm, muzyczność.
 • Patos, uporządkowanie.
 • Sztywne reguły twórczości.
 • Opozycja wobec awangardy.
 • Realizm i zmysłowy konkret.
 • Dydaktyczno-moralizatorski charakter twórczości.
 • Ideologiczna perswazja
  Tradycja.
 • Zgoda ze światem zewnętrznym.
 • Celowość wszystkich rzeczy.
 • Poezja jako modlitwa.
 • Poeta jako „kapłan”.
 • Poeta jako „rzemieślnik”