„Widok na parafię przez biały krzyż okna” Wojciech Wencel

  • Utwór  otwierający IV tom poety – „Ziemia Święta”.
  • Jest to obraz z perspektywy okna.
  • Widok to przede wszystkim parafia.
  • Wiersz jest ilustracją najbliższą podmiotowi lirycznemu.
  • Zawiera wiele emocji i znaczenie sakralnego.
  • Wszystko „doznało sakralizacji” (cały krajobraz, ramy okienne).

Widok na parafię przez biały krzyż okna
spójrz jak się rozjaśnia potężny krajobraz
i z pochyłym niebem wiążą go powrozy
drzew (minęła zima w trawie się położył
sznur wędrownych kości) pamiątka z Matarni:
zbliża się do dzwonów ministrant ofiarny
i ksiądz który pieśnią dzień Pański zaczyna
niesie do zakrystii swój mszał i naczynia
tonąc w morzu barwnych choć przegniłych liści
ład albo niepokój ocala nas wszystkich
powiedz skąd się bierze ta reguła wieczna:
dreszcz mieszka w katedrze prawda w Rzymie mieszka