„Psalm” Wojciech Wencel

  • Twórczość jest dla poety rodzajem modlitwy.
  • Jak zwykle sięga po symbolikę chrześcijańską, liturgiczne słownictwo i symbolikę.
  • Wiersz pochodzi z 2001 roku.
  • Jest też i natura, postrzegana przez poetę jako plan boży.
  • Za widzialnym naturalnym światem ukrywa się niewidzialny Bóg.
  • Wiersz ma regularny rytm i podniosły język
  • Wydaje się trochę nietypowy dla współczesnej poezji.
  • Kompozycja jest wyjątkowo harmonijna , podobnie jak wiara w boski porządek świata.
  • Nie jest go w stanie nic zniszczyć, cierpienie czy trudne doświadczenia to wg poety część człowieczeństwa.

 

Wielki Boże łąki chłoną Twoje światło
rok po roku wzbiera marmur trawy
deszcz ozdabia witraż rzeki i nie gasną
w prezbiterium atmosfery jasne gwiazdy

Wirydarze miast dźwigają stopy
chłód o zmierzchu się układa w leśnych nawach
biją dzwony namiętności i zgryzoty
psalm osiada na ranliwych kruchych wargach

cichym świstem hołd oddaje Ci powietrze
ledwie słychać przepływ krwi w aortach stworzeń
nie śmiem pytać Cię bo wiem już czym jest szczęście:
w prochu korzyć się przed Tobą dobry Boże

*prezbiterium, część kościoła z ołtarzem głównym, *wirydarz, wewnętrzny dziedziniec w klasztorze