Cedr [symbolika]

 • Cedr to długowieczne iglaste drzewo odporne na szkodniki.
 • Wydaje charakterystyczny aromat.
 • Szczególnie cenione jako budulec w Azji.
 • Wyrabia się z niego meble i rzeźby.
 • W Biblii symbolizuje królewską potęgę i godność.
 • Z cedru powstał dom Dawida i świątynia Salomona.
 • Cedr symbolizuje wielkość, ogrom, wyniosłość.
 • Jest emblematem zaszczytu, ale także znakiem grzesznej pych i hardości.
 • Postrzega się go jako symbol siły, trwałości, niezniszczalności, odporności, wytrwałości.
 • Cedr symbolizuje także piękno i męską urodę.

Odniesienia odnaleźć można:

 • Pieśń nad pieśniami 4,15,
 • Księga Eklezjastyka 24,17.
 • Psalm 36, 35.
 • Numeri 24, 5-6.
 • M. Rej, „Zwierciadło”.
 • C. K. Norwid, „Tyrtej”.

 

 

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.