Dobry atut

Atut to zaleta, możliwość lub argument, dzięki któremu można odnieść sukces, uzyskać oczekiwany rezultat. Atut już sam w sobie jest „dobry”, więc nie trzeba tego podkreślać, tak jak zrobił to jeden z dziennikarzy sportowych. Niepoprawne jest powiedzenie dobry atut!