Centrum

Wallenrod podszył się pod wielkiego mistrza, aby działając w samym jego jądrze.