Krytyka tekstu

  • Szereg czynności badawczo-edytorskich traktujących tekst pod kątem jego poprawności, stanu, w jaki został przekazany.
  • Sprawdzanie zgodności z intencjami autorskimi .
  • Zmierza do nadania tekstowi kształtu idealnego.
  • Stara się , by był on wierny w stosunku do woli autora i norm piśmienniczych epoki.