Cera [synonimy]

  • Karnacja.
  • Płeć.
  • Skóra.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]